2 % - Asanka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

2 %


Venujte 2% z daní nášmu súboru.

Zákon o daniach z príjmov umožňuje občanom Slovenskej republiky i v tomto roku rozhodnúť o 2% zo zaplatenej dane na verejnoprospešný účel.
Medzi tými, ktorí splnili všetky podmienky prijímateľa dvoch percent dane, je i naše Občianske združenie Asanka klub. Touto cestou Vám chceme ponúknuť možnosť, poskytnúť Vaše „dve percentá“ práve nášmu združeniu. Finančné príspevky budú použité na kostýmové vybavenie mažoretiek.
Pomoc touto formou by sme uvítali od priateľov mažoretkového súboru Asanka ako aj z okruhu Vašich známych, rodinných príslušníkov a podobne.

Postup krokov na poukázanie 2% z dane.
1. Zamestnanci
Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma musí byť minimálne 3,32 €.
Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Formuláre:


2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 € pre prijímateľa.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

3. Právnické osoby
Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%), z dane v prospech 1 prijímateľa.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďalšie informácie o poukázaní 2% je možné nájsť na internetovej adrese www.rozhodni.sk.

Ďakujeme a veríme, že sa rozhodnete správne.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky