O súbore - Asanka

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

O súbore

Súbor mažoretiek ASANKA vznikol v roku 1997 pri Mestskom kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste. Odvtedy sa v ňom vystriedalo viac ako 200 dievčat. Momentálne má súbor 115 členiek. Rozdelené do troch vekových kategórií vystupujú na rôznych kultúrnych a športových podujatiach vo svojom meste a okolí, ale aj v zahraničí, napr. Poľsko, Chorvátsko, Francúzsko a pod.

Vedúcimi súboru sú Antónia Vnuková a Zuzana Gajdošová, ktorých činnosť zahŕňa najmä tvorbu choreografií, výber hudby, návrh kostýmov a ostatné organizačné činnosti.


Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

V roku 2010 získal súbor ocenenie Najlepší športový kolektív Kysuckého Nového Mesta za rok 2009 a vedúce súboru získali ocenenie Najlepšie trénerky Kyusckého Nového Mesta za rok 2009.

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

V tomto rroku oslávil súbor slávnostným galaprogramom 10-ty rok svojej existencie.

Rok 2006

Rok 2005

V roku 2005 dostal súbor za svoju úspešnú činnosť ocenenie od primátora mesta Kysucké Nové Mest Ing. Bc. Milana Očka

Rok 2004

Rok 2003 - 1998

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky